Тест з української мови

Пройдіть тестування на знання української мови для учнів 8 класу, який складає 12 питань, де в кожному лише один варіант відповіді.
8 клас
12 питань
1 варіант відповіді
Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
1. Оберіть складносурядне речення.
2. В якому з речень слід вжити двокрапку?
3. Синтаксис – це:
4. Укажіть речення, у якому при однорідних членах є узагальнювальне слово (розділові знаки пропущено):
5. Укажіть речення, у якому є звертання:
6. Укажіть речення, у якому є вставне слово або сполучення слів
7. Правильно розставлено розділові знаки в реченні
8. Позначте речення зі складеним підметом:
9. У якому з наведених речень є узгоджене означення?
10. Укажіть означено-особове речення.
11. Укажіть узагальнено-особове речення.
12. Правильно побудовано речення
Запишіться на перше заняття вже зараз
Введіть дані, ми зателефонуємо якомога швидше
Часті питання