Тест з української мови

Пройдіть тестування на знання української мови для учнів 4 класу, який складає 12 питань, де в кожному лише один варіант відповіді.
4 клас
12 питань
1 варіант відповіді
Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
1. У якому рядку записано тільки прийменники?
2. Визнач рядок, у якому всі слова записано правильно
3. До 1-ї особи належать займенники:
4. У якому рядку записано антонім до слова теплий?
5. Визнач речення, в якому правильно розставлено розділові знаки.
6. Які основні ознаки однорідних членів речення?
7. Визначте головні члени речення «На полях селяни вирощують кукурудзу».
8. У реченні «На уроках діти читають, пишуть, малюють» однорідними членами речення є
9. Виберіть рядок, у якому всі слова - прикметники.
10. Визначте рядок, де правильно записані всі числівники.
11. Вибери, які букви пропущено у числівнику три..ять.
12. Прислівник - це ....
Запишіться на перше заняття вже зараз
Введіть дані, ми зателефонуємо якомога швидше
Часті питання