Тест з математики

Пройдіть тестування на знання математики для учнів 9 класу, який складає 12 питань, де в кожному лише один варіант відповіді.
9 клас
12 питань
1 варіант відповіді
Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
1. Порівняйте числа -а і в, якщо числа а і в – від’ємні.
2. Дерев’яну колоду розпиляли на дві колоди, довжини яких відносяться як 3:7. Яку частину даної колоди становить менша з отриманих колод?
3. Спростіть вираз (m-3)(m+3)-m(m+2).
4. Чому дорівнює значення виразу (6√3)2
5. Ціну товару спочатку знизили на 10%, потім ще на 25%, а через деякий час підвищили на 20%. Як змінилася початкова ціна товару?
6. Чому дорівнює відношення площі круга до площі вписаного в нього квадрата?
7. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 2 см і √5 см. Знайдіть синус більшого гострого кута цього трикутника.
8. При якому значенні вектори а (х;8) і в(3;9) перпендикулярні?
9. При яких значеннях b рівняння x2+bx+16=0 не має коренів?
10. Знайдіть суму восьми перших членів арифметичної прогресії, якщо а1=17, а5=9.
11. З точки до прямої проведено дві похилі, проекції яких на пряму дорівнюють 5 см і 9 см. Знайдіть відстань від даної точки до цієї прямої, якщо одна з похилих на 2 см більша за другу.
12. Продовження бічних сторін AB і CD трапеції ABCD перетинаються в точці E. Знайдіть відрізок ED, якщо CD=8см, BC:AD=3:5.
Запишіться на перше заняття вже зараз
Введіть дані, ми зателефонуємо якомога швидше
Часті питання