Тест з математики

Пройдіть тестування на знання математики для учнів 10 класу, який складає 12 питань, де в кожному лише один варіант відповіді.
10 клас
12 питань
1 варіант відповіді
Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
1. Знайдіть похідну функції у=х2+х
2. Вказати похідну заданої функції f(x)=x5-cos9+6x
3. Знайдіть швидкість тіла, що рухається прямолінійно за законом s=s(t) у момент часу t (s - вимірюється в метрах,t- у секундах), якщо s(t)=3t4-t3+1, t0=2
4. Знайдіть похідну y= sin(2x).
5. Знайти проекцію точки С(-5;1;3) на площину ХZ
6. Знайти середину відрізка АК, якщо А(-2;5; 5) і К (-6;-3;1)
7. Вказати точку, яка симетрична точці В (-3;5;-8) відносно площини ХZ
8. Знайти довжину вектора m(-4;3; 0)
9. Який кут утворюють вектори а(-1;2;4) і b(8;0;2)
10. Скільки площин перпендикулярних до даної прямої, можна провести через точку, що лежить поза даною прямою?
11. Знайти похідну функції у=х2⋅cos x
12. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(x)=x2-4x-5 в точці з абсцисою x0=3
Запишіться на перше заняття вже зараз
Введіть дані, ми зателефонуємо якомога швидше
Часті питання