Тест з англійської мови

Пройдіть тестування на знання англійської мови для учнів 4 класу, який складає 12 питань, де в кожному лише один варіант відповіді.
4 клас
12 питань
1 варіант відповіді
Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
1. Whats your name?
2. How are you?
3. Where are you from?
4. Jack ... from Thailand.
5. Yesterday we ... to the theatre.
6. Choose the right answer: Where ... you yesterday? - I visited my grandparents.
7. Choose the right answer: What ... you ... yesterday? - I did my homework.
8. We dont buy pizza ... the week
9. He plays snowballs ... (the) winter
10. My mum ... an engineer.
11. Children ___________ a holiday at the moment.
12. _______she ________to school every day?
Запишіться на перше заняття вже зараз
Введіть дані, ми зателефонуємо якомога швидше
Часті питання