Тест з англійської мови

Пройдіть тестування на знання англійської мови для учнів 3 класу, який складає 12 питань, де в кожному лише один варіант відповіді.
3 клас
12 питань
1 варіант відповіді
Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
1. Choose the right answer: ... apple
2. …you at home last night?
3. …it cold today?
4. My mum and dad … at work yesterday.
5. My teacher … not at school today.
6. Choose the right answer: ... milk
7. It ______ cold last winter.
8. We _____ in a cafe last weekend.
9. ______ you help your mother last Sunday?
10. A dog is ________ than a cat.
11. A cow is _______than a turtle.
12. My granmother is ________ than this girl.
Запишіться на перше заняття вже зараз
Введіть дані, ми зателефонуємо якомога швидше
Часті питання